PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Zaśpiewaj czasem szantę a nie tylko o sokołach i góralach.

Migawki

Łączność radiotelefoniczna

Więcej…