PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie kap olejem i paliwem do wody.

Migawki

Przepisy szczególne dla statków sportowych i rekreacyjnych

Więcej…