PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie upijaj się na wodzie to niebezpieczne.

Migawki

Przepisy szczególne dla statków sportowych i rekreacyjnych

Więcej…