Aktualna Informacja żeglugowa z dnia 30 marca 2023 r.

Szlaki żeglowne PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie:

  • Rzeka Bug od km 42+200 do ujścia do rzeki Narwi;
  • Kanał Żerański (km 0+000 – 17+200);
  • Rzeka Narew od ujścia rzeki Orzyc (km 83+500) do Stopnia Wodnego Dębe (km 21+600) wraz z Jeziorem Zegrzyńskim;
  • Rzeka Wisła od ujścia rzeki Sanny (km 295+200) do km 680+000 wraz ze Zbiornikiem Wodnym Włocławek.

 


Informacje podano za stroną internetową WODY POLSKIE. - Informacja żeglugowa